این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 دیبرخانه همایش

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی.

شماره تماس:  32300363-023

ایمیل: 2nsco.shahroodut@gmail.com
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس پستی:

شاهرود-بلوار دانشگاه-دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده علوم ریاضی

شماره تماس دبیرخانه :  32300363-023

ایمیل:2nsco.shahroodut@gmail.com