این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 دیبرخانه همایش

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی.

شماره تماس:  32300363-023

ایمیل: 2nsco.shahroodut@gmail.com
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم:
 

1-  آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط (در 4 صفحه): 97/07/25

2-ارسال نتایج داوری مقالات: حداکثر تا 97/07/30

3-دریافت اصلاحات از نویسندگان: حداکثر تا 97/08/10

 

4-  ارسال آخرین نتایج داوری مقالات: 97/08/15


5-  آخرین مهلت ثبت نام در سمینار: 97/07/30

6- زمان برگزاری سمینار: 24 الی 25 آبان 1397