این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 دیبرخانه همایش

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی.

شماره تماس:  32300363-023

ایمیل: 2nsco.shahroodut@gmail.com
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دکتر حجت احسنی تهرانی (دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر اجرایی سمینار)
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر حجت احسنی تهرانی (دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر اجرایی سمینار)

http://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S035