این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 دیبرخانه همایش

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی.

شماره تماس:  32300363-023

ایمیل: 2nsco.shahroodut@gmail.com
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چکیده مقالات فارسی دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

جهت دریافت چکیده مقالات فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب1397/08/29

چکیده مقالات انگلیسی دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

جهت دریافت چکیده مقالات انگلیسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب1397/08/29

مجموعه مقالات انگلیسی دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

جهت دریافت مجموعه مقالات انگلیسی دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب1397/08/29

مجموعه مقالات فارسی دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

جهت دریافت مجموعه مقالات فارسی دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب1397/08/29

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر