این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 دیبرخانه همایش

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی.

شماره تماس:  32300363-023

ایمیل: 2nsco.shahroodut@gmail.com
درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقای test

جناب آقای علیرضا ناظمی

جناب آقای محمد هادی نوری اسکندری ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای مهرداد غزنوی

جناب آقای جعفر فتحعلی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

جناب آقای علیرضا الفی

جناب آقای R1 ( شاهرود )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر