این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 دیبرخانه همایش

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی.

شماره تماس:  32300363-023

ایمیل: 2nsco.shahroodut@gmail.com
.: افتتاحیه کنفرانس

تعداد تصاویر این گروه = 0 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 0 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 0 تصویر